deler sluk baderom fritzøe klinikk larvik stuyvesant high school

president in usa Privacy-Policy

spaceworld soundgarden sartor

flickering shoulder pads

konvaller og liljer

rød hvit gitar med hvit hals

påløpt rente definisjon

helen hard as

eget trykk på ullundertøy INTEGRITETSPOLICY

xiaomi a1 price in india ingvild kjerkol fastlege Cenika AS

marte stokstad bror  

narnia draumar analyse  

lilla farge betydning INTEGRITETSPOLICY

the new england shutter company CENIKA AS

siktedes rettigheter avhør  

Behandling av dina personuppgifter

lysmaler app iphone  

munnkreft utslag på blodprøver Cenika AS, org.nr 987778474,Industrigata 13, 3414 Lierstarnda har som policy att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter rörande våra kunder som behandlas av oss behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt.

jax teller motorcycle  

hvordan dele spotify När du använder våra olika tjänster samlar vi in dina personuppgifter. Bolaget är därmed personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med den här integritetspolicyn. Integritetspolicyn förklarar och klargör dina rättigheter i förhållande till Bolaget vad gäller behandlingen av dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

brauner norge as  

york tourist attractions Bolaget är månt om att skydda dina personuppgifter och angelägna om att dina personuppgifter alltid behandlas säkert. Vi följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive personuppgiftslagen (1998:204) (PUL), lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och sådan annan reglering som implementerar EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG, EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR) och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

ambassador new model  

svarte hull i verdensrommet snl Det är det viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn innan du använder Bolagets tjänster. Om du inte godkänner integritetspolicyn bör du inte använda våra tjänster.

eric hjermstad california  

salaby jul jul endelig jul gitar noter  

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

type jord til jordbær  

brev om ehf Om du benytter deg av vår hjemmeisde til netthandel, nedlasting av informasjon eller i övrigt använder våra tjänster kan du komma att lämna information till oss som anses utgöra personuppgifter enligt tillämplig personuppgiftslagstiftning.

love is hard but worth it quote  

akademiet drammen opptakskrav De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 • leverans- och faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar i samband med köp eller leverans av en produkt eller tjänst;
 • olika typer av demografisk information;
 • information om preferenser och intressen baserat på användning av Bolagets webbplatser;
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster;
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden; och/eller
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

bill milner brother  

jord från grasklipp Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:

 • någon av Cenika AS webbplatser, t.ex. när du beställer en vara, beställer något av våra nyhetsbrev, eller deltar i någon av våra tävlingar.
 • från tredje parter i form av koncernbolag till Bolaget, eller bolag som Bolaget anlitar för att berika sin kunddatabas.

ranger woods thekkady  

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

doktor langeland oslo  

den magiske kroppen skjelettet Om du har beställt en vara har du ingått ett avtal med Bolaget och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera ditt köp eller din beställning samt att kunna leverera den tjänst eller produkt du har beställt.

fra to ist time conversion  

kae re modi kha ja rhi h Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köpet av varor och tjänster kan Bolaget komma att använda dina personuppgifter för andra ändamål och med stöd av andra rättsliga grunder, vilka anges nedan.

 • letter writing as research method Fullgörelse av avtal: För hantering och administration av köp, leverans av varor, för att genomföra betalningar samt för att ge dig åtkomst till Bolagets webbplatser och de tjänster (bl.a. kundtjänst) som tillhandahålls där.
 • sett skutt hjort Samtycke: Direktmarknadsföring (postalt och digitalt), kundundersökningar, kundtjänst och nyhetsbrev.
 • under water waterfall Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag enligt gällande bokföringsregler.
 • største skogeiere i norge Berättigat intresse: För att vi ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra våra åtaganden, produkter och tjänster är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera våra kunders köpvanor i syfte att förse dem med relevant information och marknadsföring samt för statistikändamål.
 • moter kaise banaye Profilering

mallory weiss lesjoner  

typing ability test I det fall en tjänst som vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan tjänst och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du vill prenumerera på något av Bolagets nyhetsbrev eller om du vill skapa ett konto på någon av Bolagets webbplatser.

hvordan få vekk muskelknuter  

impregnerte stolper felleskjøpet I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst den här integritetspolicyn och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs häri.

motta kudi movie video  

Lagring av personuppgifter

jenter som kliner  

mirelle steiro bergen bilde Bolaget vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de syften som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder.

 • mine in delhi Kund: Om du har registrerat dig för någon av Bolagets digitala tjänster sparas dina personuppgifter till dess att du avslutar ditt kundeforhold, men senast tre år efter ditt senaste köp. Detta gäller dock inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.
 • spin doctors i norge Fullgörelse av avtal: Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med beställning av varor och tjänster sparas så länge som krävs för att Bolaget ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar bl.a. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.
 • ariel levy mongolia Rättslig skyldighet: Bolaget sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • utmåling av sosialhjelp Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.
 • masako sakurai nagoya Direktmarknadsföring: Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, såvida du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

bilde hilde hem notodden  

Överföring av personuppgifter

kjøre over alpene  

lignelsen om samannen liknende fortellinger Information om våra kunder är en viktig del av Bolagets verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen i enlighet med vad som beskrivs nedan. Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas.

 • bobilcamping i lofoten Samarbetspartners utanför den koncern Bolaget tillhör: Våra samarbetspartners, d.v.s. bolag utanför den koncern som Bolaget tillhör och som är godkända av Bolaget, kan komma att få tillgång till dina personuppgifter i syfte att ge dig tillgång till anpassad information och erbjudanden om varor eller tjänster.
 • baby accident car without belt Samkörning med privata och offentliga register: Bolaget kan komma att komplettera dina personuppgifter med ytterligare information genom inhämtning av information från andra privata och offentliga register, [exempelvis Statens personadressregister (SPAR), Bisnode Sverige AB]. Genom sådan samkörning kan berikning och uppdatering av dina personuppgifter komma att ske.
 • oldermann seafood as Företagstransaktioner: Om hela eller delar av Bolagets verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • emmett till case Rättsliga skyldigheter: Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut för att Bolaget ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till polis och andra relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

thieu lam ngu ba  

ferdinand finne saturn citron Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein.

Återkallelse av samtycke

somewhere over the rainbow lyrics  

hard pornography the cure I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller prenumeration på nyhetsbrev, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta kundservice enligt nedan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte önskar erhålla marknadsföring och reklamerbjudanden från oss kan du återkalla ditt samtycke genom att kontakta kundservice eller, vid direktreklam via e-post, genom en länk i det aktuella utskicket. Vad gäller det sistnämnda sättet kommer du att ha möjlighet att via länken klicka dig vidare och hantera alla dina prenumerationer på nyhetsbrev samt annan information och marknadsföring som skickas via e-post från Bolaget.

faren til william  

fault near sardar sarovar dam geology Om du återkallar ditt samtycke för användning eller utlämnande av dina personuppgifter för andra ändamål som anges i denna integritetspolicy, så kan det innebära att vi inte kan fortsätta ge dig åtkomst till våra webbplatser eller tillhandahålla tjänster och kundservice som erbjuds våra användare och som tillåts enligt denna integritetspolicy.

devon ke dev  

Dina rättigheter

grønnsaker i ovn  

extreme right europe Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. Du kan när som helst ändra dina personuppgifter i dina kontoinställningar online, om du har ett konto på någon av våra webbplatser, eller genom att kontakta kundservice enligt nedan. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande genom att kontakta kundservice. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.

bilder orange sommerfugl  

heldidager i australia I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

bjeller til rangle  

fire walk with me netflix Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att Bolagets behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

michael kay green  

stop gender inequality Cookies

undergraduate degree courses in india  

dandenong day tour Bolaget använder s.k. cookies på våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats till din webbläsare. Cookien kan inte identifiera dig personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket på den aktuella webbsidan. Olika cookies finns alltså på olika datorer för det fall du använder olika datorer för att nå våra webbplatser. Cookies är inte bärare av virus och kan inte förstöra annan information som finns lagrad på din dator.

lese bok barn  

hellige ands nadet Cookies brukar normalt kategoriseras dels baserat på dess ursprung, dels baserat på huruvida de lagras i din webläsare eller inte. Till att börja med kan cookies antingen skickas till dig från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från en annan organisation som levererar tjänster till den aktuella webbplatsen, såsom ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). Cookies kan vidare delas in i sessionscookies och varaktiga cookie. En sessionscookie skickas till din dator för att webbsidorna ska fungera korrekt under ditt besök och lagras inte på din dator utan raderas och försvinner när du stänger din webbläsare. Funktionen av en sessionscookie är exempelvis att den aktiveras när du återvänder till en tidigare besökt del av hemsidan och underlättar på så vis din navigering på hemsidan. En varaktig cookie lagras däremot i din webbläsare och medför således att en webbsida kan känna igen din dators IP-adress även om du stänger av din dator eller loggar ut mellan besöken.

døves media bamse b og cathrine  

greske guder og gudinner Bolaget använder sig av såväl sessionscookies som varaktiga cookies på vår hemsida. Båda typerna av cookies behövs huvudsakligen för våra tjänsters funktionalitet, för att hjälpa oss att förbättra vår leverans av produkter och tjänster, ge dig extra funktionalitet eller för att hjälpa oss att rikta relevanta och anpassade annonser till dig. Bolaget använder sig vidare av tredjepartscookies från Google Analytics i syfte att undersöka hur informationen på bolagets hemsida på bästa sätt kan anpassas och utvecklas.

driver toolkit windows 10  

ulike lederroller wadel 1997 De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Du kan enkelt avstå ifrån att låta Bolagets webbsidor lagra cookies i din dator genom att göra en inställning i din webbläsare, inklusive att blockera cookies eller radera de cookies som finns lagrade på datorn. Vänligen notera att om du väljer att inte tillåta cookies kan vissa funktionaliteter på våra webbplatser upphöra att fungera säkert och korrekt och vissa tjänster kan inte tillhandahållas.[Hur du raderar eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till din webbläsare eller i den hjälpfunktion som normalt finns att tillgå i webbläsaren.

seamus heaney poems  

selskap på bjoerglum kloster Ändringar i integritetspolicyn

naturfag for yrkesfag bioenergi powerpoint  

hudpleie bergen anbefaling Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Bolagets webbplatser. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

amstel gold race  

naat player app download Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

antall timer pr mnd  

wernher von braun imperial units Kontakta oss

endala vinva gaiti saiya mp3  

presidentpalasset i paris Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy, om du misstänker att det kan ha skett ett brott mot densamma eller om du vill kontakta oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta vår kundservice på nedan kontaktuppgifter.

stafetter i gymsalen  

lambertseter vgs stilling spansk anna von winkler Cenika AS

hvordan skaffe venner Industrigata 13

spyttkjertler og slim 3414 lierstranda

ekstra tid eksamen uib  

fergested i norge kryssord kan banken sjekke om forbrukslån

sjøforsvarets musikkorps bergen